Пресни и преработени плодове и зеленчуци

Ферма „Поляна“

ЗП Петър Петров

Силтона ООД

Фигго Фрут ЕООД

Орион ЕООД

ЗП Асен Йовев

Биотиква ЕООД

Българска чаена компания

Мисто ЕООД

Александър Нанов

Биоферма „Софина“