Пресни и преработени плодове и зеленчуци

ЗП Славка Точкова

ЗП Петър Петров

Орион ЕООД

Биотиква ЕООД

Българска чаена компания

Мисто ЕООД

Александър Нанов

Биоферма „Софина“