Пресни и преработени плодове и зеленчуци

„Грийн Донна“ ЕООД

ЗП Георги Давчев

ЗП Кирил Антов

Ферма Тета Рума

„Далвита” ЕООД

ЗП Спас Асалийски

ЗП Мариана Каримова

ЗП Ивайло Габровски

ЗП Славка Точкова

ЗП Петър Петров

Орион ЕООД

Биотиква ЕООД

Българска чаена компания

Мисто ЕООД

Александър Нанов

Биоферма „Софина“