Овцеферма „Братя Борисови“

Овцеферма „Братя Борисови“

Брацигово, Област Пазарджик
Александър Борисов
Телефон: 0889 567271
Мейл: aleksandar_borisov1973@abv.bg

Овцефермата на братята Александър и Борислав Борисови е създадена през 2001 година, след двамата купуват стари овчарници в покрайнините на Брацигово. Започват с четири овце – майки без определена порода. Днес отглеждат отглеждат около 270 бр. овце от породата „Синтетична популация Българска млечна порода овце“.

През годините старата ферма е основно реконструирана и в момента отговаря на всички изисквания за хуманно отглеждане на овце. От 2011 година във фермата се извършва селекционна дейност на овцете от развъдна организация и така са подобрени дневният млеконадой и съставът на млякото. Животните се отглеждат по оборно-пасищния метод. Фермата произвежда високопродуктивни женски и мъжки агнета за разплод.

През 2014 година братя Борисови започват изграждането на малък цех за преработка на млякото от фермата в сирене и кисело мляко според изискванията на Наредба 26 на Министерството на земеделието и храните. От май 2016 година фермата има регистрация по наредбата.

Сиренето и киселото мляко в овцеферма „Братя Борисови“ се правят по традиционната българска технология само от млякото, добито в тяхната овцеферма.

 

Продукти:
Овче сирене и кисело мляко.

Продуктите на „Братя Борисови“ можете да си купите пряко от овцефермата, както и на Седмичния фестивал „От нашата ферма – с любов за вас!“ всяка сряда пред Министерството на земеделието, храните и горите.

Сподели: